Geslaagden


OVERZICHT VAN GESLAAGDEN


Hierbij twee overzichten van geslaagden. De eerste is een totaaloverzicht van alle peronen op naam. Dit overzicht kan door jou gerangschikt worden op enkele elementen. Het tweede overzicht is getalsmatig. Per jaar is per schooltype het aantal leerlingen aangegeven. 

Alleen officiële bronnen (zoals jubileumboek, jaarboek en -verslag) en de (officieuze) verklaringen van accounts worden gebruikt.

Op 6 april 1988 werd bekend gemaakt dat de laatste klas (3e HAVO/VWO) het volgende jaar (88/89) mocht afmaken in Haarlem. De geslaagden tot en met 1989 worden dus hier opgenomen. Op dezelfde dag werd door conrector C. van Holk bekend gemaakt dat de teller van geslaagden op 4.357 stond.

Alle geslaagden (namen) van het eerste examenjaar (1926) t/m 1952 en de jaarverslagen 1969-1972 zijn nu verwerkt en de opgaven van accounts. In de aantallen worden voorlopig nog alleen de officiële bronnen gebruikt (21 juli 2017).

webmaster

 


NAMEN
 
AANTALLEN