nieuw jasje

11 jan: door de enorme toevloed van materiaal (er komen nog 1.000 foto's en 10 jaargangen TL's aan!) is het tijd voor een nieuwe opzet. Enerzijds worden de soorten 'onderwerp' beter gebundeld en meer toegespitst. Anderzijds zal binnen het onderwerp 'fotogalerij' de foto's van individuen op alfabet en de overige groepsfoto's op volgorde van schooljaar worden gepubliceerd. Graag nog aandacht voor het volgende: bijvoorbeeld klassenfoto's werden meestal in het voorjaar gemaakt, maar behoren tot het schooljaar daarvoor. Dat is niet altijd consequent uitgevoerd, dus er zullen vast nog veel fouten zijn. Ik blijf daar aan werken.