PROGRAMMA

PROGRAMMA REÜNIE zaterdag 9 JUNI 2018

 

14:30         Zaal open

Onder het genot van thee of koffie even kijken of je nog iemand herkent. Onvermijdelijke groepsvorming tijdgenoten.

 

15:00         Opening door afvaardiging Organisatiecomité

Ida Sabelis en Joost Mulder leggen de regels uit voor deze dag.

 

15:10         Column 

Ben Rogmans treedt op.

 

15:20         Bar open

Heeft geen toelichting nodig. Behoudens het feit dat alle consumpties slechts € 1,- per stuk kosten.

 

15: 30        Verzamelen/recruteren vrijwilligers

Verzamelen en dan met Ed Wertwijn en Jan Peter Versteege de uitvoering van het vierstemmig schoollied ‘Oh Saligh Triniteit’  oefenen.

(* tekst onderaan, waarschijnlijk overbodig, maar toch..). 

De overigen praten verder met anderen.

Ja, jullie lezen het goed. We hebben allemaal ons schoollied ‘Oh Saligh Triniteits’ in het verleden meer dan eens éénstemmig gezongen. Het is geschreven op de muziek van het Britse volkslied ‘God save the queen’. Daar is een ook 4-stemmige versie van. Zou het niet leuk zijn bij de komende reünie op 9 juni het lied net als in Engeland bij het volkslied ‘O Saligh Triniteits’ ook eens 4-stemmig te zingen? 

Wie dat leuk lijkt en al eens in een koor heeft gezongen, kan zich bij ons opgeven (zangstudio-versteege@zonnet.nl) en zijn/haar stemsoort erbij zetten. Wie geen koorervaring heeft, zingt gewoon met de meute mee (en de sopranen) en de koorzangers kunnen na de opening met Jan Peter Versteege en oud-muziekdocent Ed Wertwijn het lied 4-stemmig inzingen in een of twee lokalen van het Hageveld College. Daarna zingen we het met elkaar. Gaat vast lukken. We horen graag van jullie. 

Ed en Jan Peter

 

16:10         De pub-quizz

Ida Sabelis en Claudia Regoor presenteren.

 

16:50         Caleidoscopische voorstelling

Marten Buschman begeleidt aan de hand van dia’s anecdotische weetjes over diverse leraren.

 

17:20         Voordracht Joost Mulder uit boek Wim Vogel

 

 

17:45         Uitvoering ‘Oh Saligh Triniteits’

Ed Wertwijn en Jan Peter Versteege brengen met de inmiddels geoefende vrijwilligers het lied ten gehore. Natuurlijk op de wijs van het nationale volkslied van het Verenigd Koninkrijk: God save the queen. Not the Jonny Rotten version.

 

18:00         Het Indonesisch-buffet kan aangesproken worden

Op eten moet je niet beknibbelen. We pakken groots uit. Restaurant SARI heeft al sinds 2016 een MICHELIN-ster. Dus we gaan voor het beste! Er worden 16 (zestien!!) gerechten aan je voorgeschoteld. Met vegetariërs is natuurlijk rekening gehouden! Selamat Makan!!

 

19:45         Stilstaan bij een monument

Uitleg/toelichting Joost Mulder. 

 

20:00         Start optreden DJ MARCO

Qua muziek wordt jaren ’60, ’70 en ’80 gedraaid. Rekening is gehouden met de verhouding aanmeldingen:

                  1 deel komt uit de jaren voor 1966;

                  7 delen komen uit de jaren 1966-1974;

                  5 delen komen uit de jaren 1975-1990.

Er is ruimte genoeg voor verzoeknummers en om te dansen. Oftwel dans nog één keer met hem/haar op zijn/haar favoriete nummer…

 

23:45         Licht aan, spot uit

De vrijwilligers zingen nogmaals ‘Oh Saligh Triniteits’.

 

23:50         Sluiting

door Ida Sabelis en Joost Mulder.

 

24:00         Aan alles komt een eind…..

Help ons op te ruimen..

Wij willen ook z.s.m. naar huis…Oh, Saeligh Triniteits

Bescouwend: 

Oh, Saeligh Triniteits,

sondtvloet van vreu-eughdes!

Gy hebt nogh nimmer gefae-aelt

In onses leven, hebt Gy gegeven

'n dierbre ende heghte bant

met uwe vaderhandt.

Episch: 

Gy hebt uw strydent volck

thans uytgeso-onden

naer Neerlants lightende sta-adt,

om op het slaghtterreyn,

kampend met vuur en pyn

met nimmernooyt versae-aeken

seghe te samaeken.

Bloedig: 

Thans dus syn wy bereyt,

brandent van dapperheyt,

elckeen die ande-ers wi-il, 

dra in geda-aghten, lillent te sla-aghten:

vers damphent bloe-oet aen den pael,

dienent den grontmorael!