REÜNIE 2018


21 mei 2017: Verslag van bijeenkomst brainstorm reünie.  


Bijeen waren: Ida Sabelis, Frits Dankelman, Jos Linnemann, Marja Tilon, Jan Peter Versteege, Guus van der Vlugt en Edward Elferink.

Bericht van verhindering ontvangen van: Jeanet de Beer, Marten Buschman, Hanneke Heeremans, Joost Mulder, Claudia Regoor, Cees Schrama, Peter Staats en Bram Zeijlemaker.

Bovengenoemden zullen toegang blijven houden tot de Dropbox alwaar nu ook de werkafspraken worden opgenomen.


Besloten is:

  • nu te starten met het organiseren van een reünie die gaat plaatsvinden in 2018;
  • we hebben twee locaties op het oog. Een daarvan heeft onze voorkeur. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de reünie plaatsvinden in de maand MEI of SEPTEMBER;
  • de locatie wordt z.s.m. vastgelegd opdat we het snel algemeen bekend kunnen maken en de inschrijving kunnen openstellen. De inschrijving zal via deze website geregeld worden;
  • een concept begroting wordt ook z.s.m. opgesteld;
  • als de datum is vastgelegd start het bekend maken van de reünie via alle mogelijke media;
  • een maand voor de reünie ontvangt eenieder, die voldaan heeft aan de financiële bijdrage, een uitnodiging met het volledige programma en een toegangspas via zijn/haar e-mailadres;
  • we trachten de uitstekende reünie uit 2004 niet te overtreffen. Maar hopelijk maken wij er ook iets moois van;
  • er is een voorlopige taakverdeling, die in de Dropbox is opgenomen;
  • we sturen elkaar aan, vooralsnog via de Dropbox.