REÜNIE 9 JUNI 201821 mei 2017: Verslag 1e bijeenkomst brainstorm reünie.  


Bijeen waren: Ida Sabelis, Frits Dankelman, Jos Linnemann, Marja Tilon, Jan Peter Versteege, Guus van der Vlugt en Edward Elferink.

Bericht van verhindering ontvangen van: Jeanet de Beer, Marten Buschman, Hanneke Heeremans, Joost Mulder, Claudia Regoor, Cees Schrama, Peter Staats en Bram Zeijlemaker.

Bovengenoemden zullen toegang blijven houden tot de Dropbox alwaar nu ook de werkafspraken worden opgenomen.

De groep treedt op als het Organisatie Comité Trinireünie (OCT)

Besloten is:

 • nu te starten met het organiseren van een reünie die gaat plaatsvinden in 2018;
 • het OCT heeft twee locaties op het oog. Eén daarvan heeft de voorkeur. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de reünie plaatsvinden in de maand MEI of SEPTEMBER;
 • de locatie wordt z.s.m. vastgelegd opdat het OCT het snel algemeen bekend kan maken en de inschrijving kunnen openstellen. De inschrijving zal via deze website geregeld worden;
 • een concept begroting wordt ook z.s.m. opgesteld;
 • als de datum is vastgelegd start het bekend maken van de reünie via alle mogelijke media;
 • een maand voor de reünie ontvangt eenieder, die voldaan heeft aan de financiële bijdrage, een uitnodiging met het volledige programma en een toegangspas via zijn/haar e-mailadres;
 • het OCT tracht de uitstekende reünie uit 2004 niet te overtreffen. Maar hopelijk maken zij er ook iets moois van;
 • er is een voorlopige taakverdeling, die in de Dropbox is opgenomen;
 • het OCT stuurt elkaar aan, vooralsnog via de Dropbox;
 • volgende bijeenkomst: 7 oktober 2017.


​25 september 2017: Bezoek mogelijke locatie

Datum en locatie vastgelegd: zaterdag 9 juni 2018 en (inderdaad opnieuw) College Hageveld (gemeente Heemstede). Het bijzondere is dat het OCT tot één dag van tevoren een keuze kan maken wáár precies: (opnieuw) de Aula of de, wat nieuw ogende, kantine.7 oktober 2017: Verslag 2e bijeenkomst OCT.


Bijeen waren: Marten Buschman, Frits Dankelman, Edward Elferink, Joost Mulder, Claudia Regoor, Ida Sabelis, Peter Staats en Guus van der Vlugt.

Berichten ontvangen van: Hanneke Heeremans, Jos Linnemann, Jan Peter Versteege en Bram Zeijlemaker: Jos blijft op de achtergrond beschikbaar als adviseur, Jan Peter was verhinderd. Hanneke en Bram zien op dit moment even af van deelname.

Besloten/afgesproken is:

 • Met deze personen (Marten, Frits, Edward, Joost, Claudia, Ida, Peter, Jan Peter en Guus) als kerngroep/OCT verder te gaan;
 • Overeenstemming inzake de conceptbegroting, entreeprijs en inschrijvingsprocedure. We zullen een opmerking plaatsen bij het bedrag van de entreeprijs: de hoogte ervan mag in principe geen beletsel zijn. Daarvoor wordt nog een vertrouwenspersoon aangesteld;
 • Verder is de globale dagindeling besproken. Grootste zorg en aandacht voor het middagprogramma: dient breder te zijn dan de hoogtij-jaren '66-'72. Dus ook '50, '70 en '80 meenemen. Besloten is om bij de volgende bijeenkomst, al brainstormend, slechts het middagprogramma op te stellen;
 • We gaan kijken of er draagvlak is en er mogelijkheden zijn om een soort 'monumentje' TRINI op het terrein van het NOVA-college te krijgen;
 • Volgende bijeenkomst: 25 november 2017 om 17:00 uur, same place!!


25 november 2017: 3e bijeenkomst, 1e brainstorm


Nu de ruimte (Hageveld), de voorlopige dagindeling (middagprogramma, buffet, avondprogramma) en vaste elementen zijn besproken, gaan we de programma's vullen. Als vanouds huppen de ideeën op tafel. Maar die gaan we hier natuurlijk niet bekend maken. 

Een ieder heeft zijn/haar eigen opdracht(en) meegekregen die we eind januari weer gaan bespreken.


27 januari 2018: 4e bijeenkomst, 2e brainstorm • Aanwezig: Marten Buschman, Edward Elferink, Joost Mulder, Guus van der Vlugt, Peter Staats, Eric van Straaten en Frits Dankelman.
 • Afbericht: Jan Peter Versteege, Ida Sabelis.
 • Edward opent de vergadering met de mededeling het aantal accounts nog steeds toeneemt, de 400 komt in zicht (30 januari jl. bereikt).
 • Edward stelt voor vandaag te spreken over
 • hoe moet de verdere invulling van met name het middagprogramma er uitzien
 • stelt voor na vandaag nog 3 bijeenkomsten te houden voor 9 juni a.s., waar de vergadering akkoord mee gaat.
 • Tijdens de beoogde drie nog komende vergaderingen zullen onderwerpen als de indeling van het programma, wat te doen bij calamiteiten en het zoeken van vrijwilligers voor de opbouw en aankleding van de zaal op de agenda staan.
 • Edward gaat de muziek en catering vastleggen.
 • Joost heeft contact gelegd met Martin Busker.
 • Joost zal Wim Vogel benaderen om te zien of langs die weg nog contact gelegd kan worden met oud-leraren
 • Frits zet een berichtje over de reunie op LinkedIn waar 157 mensen in een groep Triniteitslyceum zitten.

PLANNING:


31 maart: inventariseren wat nog geregeld moet worden

28 april: laatste check stand van zaken

26 mei: bespreken met uitvoerders de dag zelve, verzenden uitnodigingen