TOLLE LEGE & TEE-EL


Tolle Lege


De Latijnse uitdrukking 'Tolle lege' komt uit een beroemde passage van de Belijdenissen van Sint Augustinus (354-430). Het betekent 'neem en lees' en geldt als een oproep om de Heilige Schrift ter hand te nemen.


De volgende delen zijn opgenomen:


 

JAAR 1 2 3 4 5 6 7 8 x opmerking
1930-1956 ? ? ? ? ? ? ? ?    
1957 27-1 27-2 ? ? 27-5 ? 27-7 ?    
1958 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 28-6 28-7 28-8    
1959 29-1 29-2 29-3 29-4 29-5* 29-6 29-7 29-8 29-extra * samenwerking Sancta Maria
1960 30-1 30-2 30-3 30-4 30-5 30-6 30-7 X   X = niet verschenen
1961 31-1 31-2,3   31-4 31-5 31-6 31-7 X    
1962 32-1 32-2* 32-3 X X X X X   * jubileumnummer 40 jaar 
1963 33-1           33-7     * verkiezingsnummer feb/mrt '64
1964   34-2 34-3 34-4 34-5 34-6        
1965   35-2                
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tee-eL


De naam 'Tee-eL' schijnt bedacht te zijn door pater Van Beurden.


Opmerkelijk is dat het eerste nummer (36-1) aangeeft het 2e jaargang te zijn. Terwijl 35-2 toch echt Tolle Leges heet. Wellicht dat de ontbrekende nummers van 35 helderheid kunnen verschaffen!

De volgende (delen van) de jaargangen zijn opgenomen:


JAAR nrs               opmerking
1966 36-1                
1967                  
1968                  
1969                  
1970                  
1971                  
1972         42-5 42-6      
1973                  
1974                  
1975