AG versus schoolvereniging


Tekst: Gied ten Berge


Tussen vergeelde AG-stencils vind ik mijn even vergeelde aantekeningen ter voorbereiding van een AG-Bestuursvergadering, die niet alleen een beeld geven van de vele enthousiaste buitenschoolse activiteiten in die dagen, maar ook van de machtsspelletjes die we als jonge heren met de schoolleiding en met elkaar speelden. Een reconstructie… Rector pater Guus Kuipers osa had net een Schoolvereniging opgericht. Hij miste namelijk zelf greep op de AG, een club met eigen vermogen, die het domein was van de onafhankelijk opererende en populaire godsdienstleraar pater Simon van Beurden osa. (Beroemd citaat uit een eerste klas: "Als je niet stil kunt zitten, kit ik je billen aan elkaar"). Eigenlijk miste Kuipers het echte contact met zijn leerlingen. Guus Kuipers had een wat teruggetrokken, verlegen karakter, maar het leek wel, alsof hij net als Simon van Beurden eigenlijk het liefst zelf vernieuwend in zijn school aanwezig wilde zijn. Hij vormde bijvoorbeeld het prestigieuze schoolblad Tolle Lege om tot het populaire TeeEl. Maar de eerste verkiezingen voor 'zijn' Schoolvereniging verliepen minder succesvol. En de AG? Daar kreeg hij geen vat op. De verkiezingen zijn een vrolijke farce, ze verlopen bijzonder luidruchtig en zwepen de sluimerende tegenstellingen tussen het gymnasium en de HBS tot grote hoogten op. Er was een gymnasiumpartij, VAT '64 (Voor Alle Trinitariers) die werd aangevoerd door de latere Tilburgse 'marxistische' studenten bezettingsleider Paul Jansma (van de toen tijdelijk tot 'Karl Marx Universiteit' omgedoopte KUB) en door de latere Tilburgse theoloog Leo van der Tuin. De HBS-partij TLV (Triniteits Lyceisten Vereniging) stond onder aanvoering van Jaap Genen, die de verkiezingen verloor omdat hij tijdens een schreeuwerige toespraak de hem toegeworpen etenswaren gemikt teruggooide. Hij kreeg op het eind nog wel steun van de ludieke abituriëntenpartij PERNOD (afkorting van 'Paters En Rector Naast Ons Doel'), maar dat mocht niet baten. VAT won dankzij de stunt van een draaiorgel op de cour… Maar de Schoolvereniging blijkt een lege huls. Iedereen voelde dat op zijn klompen aan. In de verkiezingsspecial van Tolle Lege lees ik: "Na de installatie van de eerste voorzitter Paul Jansma, trachtte deze nog een onvoorbereide feestrede te houden, doch hij kon het niet verder brengen dan O punt E punt S Punt A enz. Terwijl de cour langzaam leegstroomde onthaalde Pater Rector (..) de nieuwe schoolraad op witte wijn en bier, dat niet in trek bleek te zijn". In de nieuwe schoolraad kregen behalve de gekozenen nog enkele andere instellingen, waaronder de 'machtige' AG een gedelegeerd lid. Voor ons AG-ers bleek dat 'dus' geen interessant forum… "Verhouding met Schoolvereniging: neutraal en rustig behandelen. Laten doodbloeden" noteer ik een week later in mijn AG-vergaderschrift bij het agendapunt schoolverkiezingen. Ik kan 40 jaar later niet anders concluderen, dan dat we in die tijd niet alleen werden opgevoed in de geest van Augustinus van Hippo, maar toch ook in die van Machiavelli… We spraken die avond overigens uitvoerig over het bouwkamp in Parijs. "De Graaf wil grootse expeditie; Ten Berge: een beetje kalmer aan." We maken plannen voor een grote loterij, de actie "Doe eens wat!" Die brengt uiteindelijk f 7000,- op. Een deel gaat ook nog naar studiebeurzen voor twee Boliviaanse studenten. Met de opbrengst van de jaarlijkse fancy-fair, filmavonden en een eigen bijdrage van f 100,- kunnen we die zomer met 30 jongens naar Frankrijk.