jongerenkerk


Wanneer deze langspeelplaat van "het koor en orkest van de Jongerenkerk Haarlem" is  opgenomen, staat niet vermeld op de plaat. Het moet ergens in de tweede helft van de zestiger jaren zijn geweest. Het koor stond onder leiding van Frans Zweers. De muzikanten waren: Piano - Henk de Vries en Paul Prenen, Saxofoon en klarinet - Jos-Willem van der


dank George Welling

 Poll, Gitaar en banjo - Clemens Cramer, Basgitaar - Richard Jonker,  Drums - Egbert Beijk en de soliste was To Boeree. Het gesproken  woord was van Simon van Beurden. De hoesfoto is  gemaakt door  H. F. Hilterman.

 Dit is de enige plaat die ooit van de Jongerenkerk gemaakt is. De  vreemde scheidingslijn in de kleur komt doordat de plaat niet in zijn  geheel gescand kon worden en er twee scans aan elkaar gemaakt  zijn. Daarbij heb ik een klein beetje moeten retoucheren om alles  weer passend te maken: de verschillende helften lagen niet  helemaal recht. Vooral in het gezicht van Carla de Nijs heb ik wat  moeten bijwerken. Ik herken helaas lang niet alle mensen op de  hoes. Ik zie Ed Roest, Jos Linnemann, Paul Nadorp, Carla de Nijs,  René Krabbe, Frank Hilterman, Marlies Manesse en de anderen van  wie ik het gezicht nog wel herken, maar de namen niet meer weet:  wie helpt me even.

 De band van de Jongerenkerk heeft nogal wat bezettingen gehad:  tijdelijk waren er zelfs twee bands tegelijk. Ik vermoed dat de  bezetting op de langspeelplaat de eerste bezetting was. Ik denk dat  de meest geliefde bezetting die was met Michiel Hunfeld op piano,  Ton Teunissen op bas, Gregory Elias op drums en Theo Smit als gitarist. Later kwam de band met Paul Prenen op piano, Ferry Rooymans op bas, Michiel Teunissen op drums, Charles Willems op sologitaar en George Welling op slaggitaar. Toen die band ophield kwam de band met Jos Rooijers op piano, George Welling op bas, Jan Herman Reestman op gitaar en Niek Mul op drums. Wie er daarna nog hebben gespeeld is mij niet bekend. Oorspronkelijk vonden de diensten plaats in de kapel van het klooster van de paters Augustijnen, maar toen die echt te klein werd voor de hoeveelheid aanwezigen, werd er verhuisd naar de Groenmarkt kerk (wie weet wanneer??). Daar werd de leiding over het koor overgenomen door Alphons Tel.

George Welling


Reactie:

De LP staat naast mij op de kastplank. Wat kan de wereld klein zijn. Een antwoord op je vraag: wanneer werd de plaat opgenomen? De Jongerenkerk ontstond in 1966. In het voorjaar kwam Simon van Beurden bij me langs om te vragen of ik dirigent wilde worden van een koor. Het was een aantal enthousiaste jonge mensen die wat leiding nodig hadden. Ik heb "ja" gezegd en we zijn aan de slag gegaan. Simon, samen met Pater Frans van der Mark, was er altijd op uit om veel mensen in "de beweging" te betrekken. We begonnen met een Liturgie-werkgroep en een koor in de kapel aan de Zijlweg. Al heel gauw werden de activiteiten erg bekend, en na een half jaar stonden er 's avonds al ver voor openingstijd een rij mensen (gelovigen) te wachten tot de kerkdeuren opengingen, om er maar zeker van te zijn een zitplaats te bemachtigen. De sterkte van het geheel lag in de creativiteit, zowel op het liturgische als op het muzikale terrein. Liturgische teksten, liedteksten en melodieën kregen hun originele vorm. Het was alweer Simon die via een kennis van hem ("Ik heb een vriendje...") op een heel goedkope manier een LP kon opnemen. Dat was tegen het eind van 1968. We hebben een aantal avonden en een zaterdag in de kapel doorgebracht om de plaat op te nemen. Veel nummers moesten diverse keren opnieuw gedaan worden. Volgens mij zijn we begonnen met de volgende band-bezetting: Henk de Vries, Jos-Willem (van de Cementbouw), Clemens Kramer, en Jos Linneman achter de drums. Later is Richard Jonker erbij gekomen. Om de kwetsbaarheid van de band te elimineren (er moest tenminste elke week gespeeld worden) werden er meer en meer muzikanten gerekruteerd. Vandaar de lange lijst van namen. Het verschijnsel "Jongerenkerk" greep aardig om zich heen. Ik meen me herinneren dat in Bloemendaal een andere groep begon, en ook in Zandvoort. De populariteit van de Nederlandstalige diensten was zo groot (overigens was het niet alleen beperkt tot jongeren; ook veel ouderen bezochten de kerkdiensten) dat de kapel uitpuilde. Het (voor mij) hoogtepunt werd bereikt toen we tijdens de vastentijd kerkdiensten hielden in de aula van de LTS aan de Amsterdamse Vaart (op de hoek met de Prins Bernhardlaan), waar we om 7 uur begonnen met een dienst voor ongeveer 800 jongeren, en na afloop het altaar opzij werd geschoven en de band en ik popmuziek ten gehore brachten, waarop de aanwezigen dansten. Het is en blijft nog steeds de hamvraag, waarvoor de jongeren kwamen: voor de dienst of voor het dansen. Het tweede hoogtepunt was het uitbrengen van de LP, waarvan we er 1000 stuks moesten afnemen en we naar ik meen 10 of 12,50 gulden voor beurden. In 1969 ben ik ermee opgehouden toen ik benoemd werd als hoofd van een school in Spijkenisse. In de zomer van 1969 is de Jongerenkerk uitgeweken naar de kerk aan de Groenmarkt. Ik heb dat maar een paar maanden meegemaakt en ben toen teruggetreden, omdat ik alleen maar in de weekenden in Haarlem kon zijn, en de repetities niet meer kon bijwonen. Ook wil ik nog even kwijt dat ik de atmosfeer van die kleine kapel aan de Zijlweg heb gemist toen we naar de Groenmarkt vertrokken. Ik heb me daar nooit echt thuis gevoeld.

Frans Zweers