Maria, Moeder van Goede Raad


Een bijdrage van Martin Schrama.


"In ieder klaslokaal van de zes augustijnenscholen in Nederland hing een afbeelding van Maria, Moeder van Goede Raad".

Ieder jaar op 26 april wordt in de Orde der Augustijnen het feest gevierd van Maria, Moeder van Goede Raad. Het is al een zeer oude Maria-titel, in de middeleeuwen reeds bekend, zowel in Albanië als in Italië.

 In Genazzano in Latium stond een vervallen kerk die aan Maria was toegewijd. De      legende vertelt dat in de 14e eeuw een  bemiddelde dame, Petruccia, de kerk wilde    herstellen en vergroten. Maar tijdens de uitvoering van dit project schoten haar    financiën tekort om het werk te voltooien. Daarom riep ze Maria te hulp. Inmiddels    had zij de augustijnen, die buiten Genazzano een heiligdom bedienden, gevraagd de  zorg op zich te nemen voor de gerestaureerde kerk in de stad.

 Vanaf die tijd verspreidde de verering van Maria onder de titel Moeder van Goede  Raad zich snel, vooral nadat in 1467, tijdens de vespers van 25 april, de beeltenis  van Maria zich op wonderbare wijze aan de kerkmuur hechtte. Een bekend  augustijns theoloog, Ambrosius da Cori, vermeldt dit feit op 25 april 1467:  Quaedam imago S.Mariae Virginis in pariete dictae ecclesiae miraculose apparuit.  Volgens de legende kwam de beeltenis regelrecht uit Scutari in Albanië. Want ook  daar werd Maria's beeltenis onder de titel Moeder van Goede Raad vereerd. In die stad zagen twee mannen hoe de beeltenis door twee engelen van de muur werd afgenomen en door de lucht naar Italië vervoerd. De mannen volgden dezelfde route als de engelen en liepen droogvoets de zee over. In Genazzano herkenden zij  de beeltenis die in hun eigen stad vereerd werd.

 

 

 

Tot zover de legende. Het overbrengen geschieddde juist in de tijd dat de Turken de stad Scutari innamen. In de tweede helft van de 20ste eeuw is het fresco gerestaureerd en is er onderzoek gedaan naar de schilder. Men ontdekte dat Antonio Vivarini het fresco geschilderd heeft. Hij was c.1440 de stichter van de schilderschool van Verona. Men ontdekte de afkorting van zijn naam, aangebracht op de kraag van het kind Jesus: AVIVA. Deze tekens werden zichtbaar na een grondige restauratie van het fresco.

Sinds de 15e eeuw is Genazzano een mariale bedevaartplaats. Op 17 juni 1682 schonk het kapittel van de Sint Pieter te Rome de beeltenis een kroon. Paus Leo XIII nam de titel Moeder van Goede Raad op in de litanie ter ere van Maria. Gedurende de pauskeuze nemen de deelnemers aan het conclaaf hun bijzondere toevlucht tot de Moeder van Goede Raad. Een afbeelding van het fresco hangt in de sacristie van de paus.

 

 

 

 

 De Augustijnen hebben de verering overal verspreid waar zij zich    vestigden. Zo hing haar afbeelding in ieder klaslokaal van de zes    augustijnenscholen in Nederland (Gymnasium Augustinianum te Eindhoven, Sint Thomascollege te    Venlo, Triniteislyceum en Mendelcollege te Haarlem, Waterlandcollege in Amsterdam en College    Spieringshoek te Schiedam). Tot de Nederlandse Augustijnenprovincie behoorde het klooster te      Culemborg dat de Moeder van Goede Raad als patrones had. Nog steeds wordt in de              Augustijnenorde Maria onder deze titel aangeroepen bij kapittels en samenkomsten van overleg en  keuze.

 Literatuur: Gregorius van Etten o.s.a., Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad. Amsterdam, 1903;  Augustinus Addeo, Apparitionis Imaginis Beatae Mariae Virginis a Bono Consilio Documenta.  Roma, 1947.