toelichting reünie 2018


Na 14 jaar is er weer een reünie en wel op zaterdag xx-xx-2018. Het organisatiecomité (verder comité) heeft daartoe een aantal regels en wensen opgesteld. Deze worden hieronder aangegeven.


  • Aanmelden voor de reünie kan alleen via deze website.  Je dient te beschikken over een account. Dit alles om verrassingen (hackers) tegen te gaan;
  • Onder het blok Reünie xx-xx-2018 vind je de link AANMELDEN. Je maakt dan een aanmeldingsformulier aan waar wordt gevraagd naar voornaam, eventueel tussenvoegsel en achternaam. Tevens dien je aan te geven dat je de gewenste bijdrage hebt geleverd en wel op rekening NL56 INGB 0002 4893 90 ten name van H.E. Elferink;
  • Als je bijdrage is ontvangen dan wordt de aanmelding geactiveerd en opgenomen in eerdergenoemd blok onder DEELNEMERS, zodat accounts kunnen zien wie zich al hebben aangemeld;
  • De begroting gaat uit van € 8.000,- kosten en een opkomst van 200 deelnemers. Alleen de kosten van de catering (eten en drinken) in de begroting zijn dan in principe nog variabel. D.w.z. dat bij minder deelnemers het aantal (gratis) consumptiebonnen daalt en bij meer deelnemers het aantal stijgt;
  • De bijdrage is derhalve vastgesteld op € 40,- per persoon;

Het comité verzoekt alle deelnemers om camera's mee te nemen.

Op deze website zal na de reünie plaats ingeruimd worden voor alle foto's en filmpjes die er op die dag/avond gemaakt zullen worden.

Deelname aan het programma: er is nog plek. Eenieder die zich wil opgeven met een of ander podiumoptreden melde zich op het e-mailadres van h.elferink@upcmail.nl

Meehelpen op de dag zelf: voor een goed verloop van de dag zelf is het comité op zoek naar tien tot twintig mensen, die willen helpen bij werkzaamheden als de opbouw van de zaal op xx-xx-18 vanaf 11.00 uur, bemanning ontvangstbalie, bardiensten en opruimen tussendoor en na afloop etc. Wil ieder die zich geroepen voelt daartoe zich aanmelden bij h.elferink@upcmail.nl. Het comité belegt een bijeenkomst vooraf om de taken te verdelen. Op de dag zelf wordt voor hen broodjes en koffie/thee/melk gezorgd.


Ga meteen door naar:     AANMELDEN