toelichting reünie 9 JUNI 2018


Na 14 jaar is er weer een reünie en wel op zaterdag 9 JUNI 2018. Het organisatiecomité (verder comité) heeft daartoe een aantal regels en wensen opgesteld. Deze worden hieronder aangegeven.


  • Aanmelden voor de reünie kan alleen via deze website. Je dient dus te beschikken over een account. Dit alles om verrassingen (hackers) tegen te gaan;
  • Onder ditzelfde blok vind je de link AANMELDEN. Je maakt dan een aanmeldingsformulier aan waar wordt gevraagd naar voornaam, eventueel tussenvoegsel, achternaam, laatste schooljaar en 'soort' school. Tevens dien je de gewenste bijdrage (principe: boter bij de vis) direct over te maken en wel op rekening NL56 INGB 0002 4893 90 ten name van H.E. Elferink. Sluit de aanmelding af met te klikken op OPSLAAN!
  • Als je dat formulier hebt bewaard dan is je aanmelding geactiveerd en opgenomen in eerdergenoemd blok onder INGESCHR. DEELNEMERS, zodat accounts kunnen zien wie zich al hebben aangemeld;
  • De begroting gaat uit van € 8.000,- kosten met een opkomst van 200 deelnemers. Alleen de kosten van de catering (eten en drinken) in de begroting zijn dan in principe nog variabel;
  • De bijdrage is derhalve vastgesteld op € 40,- per persoon;
  • Het OCT is van mening dat dit bedrag geen obstakel mag zijn voor je deelname als oud-Trinitariër. Heb je om jouw moverende redenen, behoefte aan een lagere bijdrage, neem dan kontakt op met de webmaster;
  • Het OCT heeft zeker geen bezwaar tegen een hogere bijdrage;
  • De sluitingsdatum is zondag 3 juni 2018. Toegang alleen mogelijk via toegangsbewijs. Dat i.v.m. de te maken afspraken inzake de catering.
  • De uitnodiging en het toegangsbewijs worden op zondag 3 juni verzonden;
  • Zaal open 14:30 uur. Opening 15:00 uur. Sluiting 24:00 uur.

Het comité verzoekt alle deelnemers om camera's en/of video-apparatuur mee te nemen.

Op deze website zal na de reünie plaats ingeruimd worden voor alle foto's en filmpjes die er op die dag/avond gemaakt zullen worden.

Deelname aan het programma: er is nog plek. Eenieder die zich wil opgeven met een of ander podiumoptreden kan zich melden via het e-mailadres h.elferink@upcmail.nl

Meehelpen op de dag zelf: voor een goed verloop van de dag zelf is het comité op zoek naar zo'n tien mensen, die willen helpen bij werkzaamheden als de opbouw van de zaal op 9 juni 2018 vanaf 12.00 uur, bemanning ontvangstbalie, bardiensten en opruimen tussendoor en na afloop etc. Wil iedereen die zich geroepen voelt daartoe zich aanmelden bij h.elferink@upcmail.nl. Het comité belegt een bijeenkomst vooraf om de taken te verdelen. Op de dag zelf wordt voor hen broodjes en koffie/thee/melk gezorgd.


Ga meteen door naar:     AANMELDEN