schoolyell en -lied


Schoolyell en Schoollied, bijdrage Georges Welling


Het Triniteits Lyceum was niet de eerste middelbare school die ik bezocht. Voordat we verhuisden vanuit Amsterdam naar Bloemendaal, heb ik anderhalf jaar bij de paters Jesuïten op het Ignatius College aan de Hobbemakade in Amsterdam gezeten. Daar gaven nog veel paters les en mede daardoor heb ik conrector Van Noord aanvankelijk steevast aangesproken als "pater Van Noord".

Het Ignatius was ook een school met een rijk verleden en een prachtig schoollied (Wij gaan langs Amstel's wegen....), maar zo bont als ze het op het Trini maakten, dat was wel heel brutaal. Men neme het Engelse volkslied en make er gewoon een nieuwe tekst bij:


O zalig Triniteits

Zondvloed van vreugde

Gij hebt nog nimmer gefaald

In heel ons leven

Hebt gij gegeven

Een dierb're en een hechte band

Met het vaderland


En als ik me niet helemaal vergis was de auteur van dit fraais niemand anders dan de heer Hokkeling, maar daar kan ik het ook volkomen mis hebben. Ik hoop dat er nooit een interscholaire uitwisseling met Engeland is geweest, want ze zullen daar raar opgekeken hebben. Sinds een paar dagen weet ik dat er zelfs een tweede couplet was (zie onder), maar daar heb ik nooit van geweten. Naast dat prachtige lied bezat het Trini als een van de weinige scholen een volstrekt unieke schoolyell. De inhoud daarvan is mij altijd zo helder als matglas gebleven, maar toen een paar oud trinitariërs de yell kort geleden op een vijftigste verjaardag van een van ons aanhieven, moest ik spontaan meedoen. En wonder boven wonder, na al die jaren kwam het er nog steeds als een vloeiende woordenstroom uit. Nu ik erover nadenk en de yell op wil schrijven weet ik ineens niet zeker meer hoe hij was. Je moet zoiets zonder nadenken brullen. Maar ik denk dat dit ongeveer de yell was:


O punt, E punt, S punt, A

Oesa, oesa oesasa

Tinus, knokken

Balle balle balle

Hoi hoi hoi

Maat vijfenveertig

Ha, ha, ha

Een, twee drie

Hoi!

Conditione

up

Conditione

up

Conditione

up


Dat de eerste woorden een verwijzing naar de Augustijnen inhouden, is me duidelijk. Maar waar de rest vandaan komt: Joost mag het weten. Maar het was een machtig gehoor als de yell weer ergens op een sportveld of in een sporthal werd aangeheven. We verloren meestal, maar we hadden wel de beste yell.


Met dank aan Bram Zeijlemaker, die de ontbrekende regels " Een, twee drie, Hoi!" wist bij te dragen.


Liesbeth Lentink stuurde het volgende op: het tweede couplet van ons machtige schoollied luidde als volgt:


Thans dan zijn wij bereid,

brandend van dapperheid,

elkeen die anders wil, (zing: 'wihil')

dra in gedachten,

lillend te slachten,

vers dampend bloed aan den paal,

zij de grondmoraal.


.... daar hadden ze niet van terug!


Gied ten Berge heeft een heel andere lezing over de schoolliederen en geeft aan dat Piet Hokkeling helemaal niet de auteur van dit schoollied was, maar van een heel ander schoollied, dat aanzienlijk "braver" was. Ook geeft hij deze tekst in de quasi oud-nederlandse spelling.


adriaan43: Het schoollied "O Saeligh Triniteits" telt drie coupletten en werd gepubliceerd in Tolle Lege 29-7, mei 1960. Het was een uitvloeisel van de Interscholaire in Eindhoven op 7 en 8 mei 1960. In de jaren tachtig nog vertelde Piet van Wees, geschiedenisleraar, hoe trots hij altijd was als bij het horen van het schoollied alle Engelsen spontaan gingen staan.