19NN schoolliederen


Twee schoolliederen, bijdrage Gied ten Berge


Het schoollied "O Saeligh Triniteits" was geen officieel lied. Ik kreeg het in 1960 als eersteklasser wel door hogere klassers meteen ingelepeld op de jaarlijkse sportdag in september, waar we de Mendelieren tegenkwamen. Het lied gaat terug op een van de interscholaire sportdagen in Eindhoven. De Augustijnen hadden namelijk scholen in Venlo, Eindhoven, Schiedam, Haarlem (2) en in Waterland.

Hieronder volgt het lied in de spelling, zoals ik hem nog bewaar: op een stencil gebruikt tijdens een 'communitysinging'. Tijdens zulke zangfestiviteiten op school (opbrengst voor de AG, de Apostolaatsgemeenschap) zongen we ons verder schor met 'Ten Green Bottles', 'Alouette', 'Wij zijn al bijeen, al goe kadulletjes...', 'Old Mac Donald had a farm' en 'Lustig ist das Zigeunerleben'.


Oh, Saeligh Triniteits (staan en pet af)

Bescouwend:

Oh, Saeligh Triniteits,

sondtvloet van vreu-eughdes!

Gy hebt nogh nimmer gefae-aelt

In onses leven, hebt Gy gegeven

'n dierbre ende heghte bant

met uwe vaderhandt.

Episch:

Gy hebt uw strydent volck

thans uytgeso-onden

naer Neerlants lightende sta-adt,

om op het slaghtterreyn,

kampend met vuur en pyn

met nimmernooyt versae-aeken

seghe te samaeken.

Bloedig:

Thans dus syn wy bereyt,

brandent van dapperheyt,

elckeen die ande-ers wi-il, 

dra in geda-aghten, lillent te sla-aghten:

vers damphent bloe-oet aen den pael,

dienent den grontmorael!


Het zal geen verbazing wekken dat dit schoollied in die tijd bij het docentencorps op niet al te veel instemming kon rekenen. Het stoorde zich aan de studentikoze, bloederige toon. Plosteling kregen we van hogerhand een nieuw braaf lied voorgeschoteld, geschreven door Piet Hokkeling en op een vrolijke marsmelodie. Het werd in de klassen gedicteerd...


In Haarlem staat het lyceum!

In Haarlem staat het lyceum,

de Triniteit gewijd,

waar de jeugd zijn beste jaren, al zwoegend, blokkend slijt,

met stereo en gonio,

latijn, geschiedenis

en vele andere vakken,

wat niet eenvoudig is,

en vele andere vakken,

wat niet eenvoudig is!


In de schoolmis bidden wij samen

in 't vroege morgenuur.

In CASS vormt men de sprekers

en doet men aan cultuur.

De sport is bij ons populair,

muziek en ook toneel

AG en Tolle Lege,

het wordt ons haast te veel,

AG en Tolle lege,

het wordt ons haast te veel!


En denken wij dan later,

aan dagen van weleer,

ach, wat zo mooi geweest is,

dat keert helaas nooit weer.

dan komt er heimweh in ons hart

naar die zo fijne tijd

toen wij nog leerling waren,

van onze Triniteit,

toen wij nog leerling waren,

van onze Triniteit!


Een aanvulling van Sjef Peeters:

Het verhaal ging dat Hokkeling de slaap niet kon vatten, omdat er geen (degelijk) schoollied was en er wel een jubileum (40 jaar) zat aan te komen in 1962. Hij zou dit lied dus in een doorwaakte nacht hebben gecomponeerd. Het werd ons als eerste klassers meteen bij de muziekles aangeleerd als HET schoollied. De beschrijving van een wereld op zich, zoals Hokkeling - die oud-leerling was en na zijn studie direct terugkeerde, nu als docent - het kennelijk beleefd heeft. In feite nooit weggeweest dus. Hij woonde ook dichtbij de school, als ik mij goed herinner. Het andere lied (Oh Saeligh Trinteits) waar Gied ten Berge over spreekt als het oudere lied, heb ik pas later geleerd (in het informele circuit).


Een aanvulling van Gerard Koster: 

Dat er geen degelijk schoollied was, dient naar het rijk der fabelen verwezen te worden. Gerard stuurde ons een scan van een gedrukte versie van het schoollied van 1950 en dat bezegelt dus alle vragen of er al dan niet een schoollied was!


Een aanvulling van adriaan43:

Het schoollied "O Saeligh Triniteits" werd geintroduceerd in de bus op weg naar de Interscholaire in Eindhoven, 7 en 8 mei 1960.
De tekst werd afgedrukt op de voorpagina van Tolle Lege 29-7, mei 1960.
Er is daar sprake van een kroniekeur: in mijn herinnering was dat een groepje rond Frans van Eyndhoven uit 4 gymnasium.