schoolraadverkiezingen 1963


Bijdrage: Jaap Geenen

In (het voorjaar van?) 1963 werden als voorloper van latere democratiseringsbewegingen voor de eerste maal verkiezingen gehouden voor (ik geloof) een Leerlingenraad. Er waren 2 of 3 kieslijsten, in ieder geval winnaar TOVOS (van de latere Tilburgse 'agitator' Paul Jansma) en TLV. Ik heb er twee fotocollages van gemaakt die met elk willekeurig fotobewerkingsprogramma terug zijn te brengen naar aparte foto's. Kijk maar wat jullie er mee kunnen doen. Als ik er naar kijk kan er weer om grinniken. Na deze door TLV 'verloren' verkiezingen heb ik mij (met Klaas Roozekrans) gestort op de jaargang 1963-64 van Tolle Lege. De latere kanttekeningen in Te-El zijn correct: ik schreef onder circa 6 pseudoniemen het merendeel van de artikelen (waaronder de voor die tijd nogal gewaagde roddelrubriek 'Vullesman', althans ik moest er regelmatig onder de dreiging van censurering voor op het matje komen), controleerde zet- en drukproeven, en daar was mijn schooljaar goed mee gevuld. Dit gecombineerd met de baan van klassevertegenwoordiger en tenminste 50 niet-geplande verwijzingen naar 'Pukkel' betekende de aanloop naar een roemloos einde van mijn verblijf op het Triniteits Lyceum. So be it, het is later goed met mij gekomen.