jaarverslag 68/69


OVER HET SCHOOLJAAR 1968-1969

Het schooljaar 1968-1969 heeft voor het Triniteitslyceum een aantal veranderingen gebracht. Dr. M.G. Kuipers nam afscheid na zeven jaar met grote toewijding en talent het rectoraat vervuld te hebben, en werd opgevolgd door drs. W.L. Helwig. Naast deze eerste lekenrector in de geschiedenis van het lyceum deed ook de eerste moderator zijn intrede in de persoon van pater H.A.M. Kroon o.s.a.

Onze schoolgemeenschap werd dit cursusjaar zwaar getroffen door het verlies van een van zijn docenten en van twee leerlingen. Op 4 januari 1969 stierf de heer O.J. Alders, leraar wiskunde, die vanaf 1929 onafgebroken op ons lyceum les gaf. "Een gevoel van leegte heeft zich van ons meester gemaakt, dat bewijst hoe moeilijk wij ons het Triniteitslyceum kunnen voorstellen zonder hem", schreef de rector in Tee-eL. En Hans Schumacher schreef: "Zoals hij was, als leraar, als schrijver, als kenner van het onderwijs, als wiskundige en als mens tegelijk, zijn er niet meer." Tijdens de grote vakantie, op 5 augustus 1968, stierf Gertie Aerts, leerlinge van de 2de klas van de H.B.S., als gevolg van een verkeersongeluk. Vlak voor het einde van het jaar, op 10 juni 1969 werd Alex Smits, leerling van de brugklas, door een verkeersongeluk plotseling uit ons midden weggenomen. Wij hebben onze drie doden uitgeleide gedaan , en hebben ons toen een met elkaar gevoeld.

De invoering van de Wet op het Voortgezet Onderwijs - de Mammoetwet - herschiep het oude lyceum in een scholengemeenschap die de afdelingen gymnasium, atheneum en havo onder zijn dak herbergt. Daarmee deed ook het brugjaar zijn intrede - een vernieuwing van de oude onderbouw - die enthousiast ter hand genomen werd door een team van docenten onder leiding van een brugklasleider drs. H.A. Molenkamp. In hoeverre dit eerste brugjaar aan zijn doel heeft beantwoord kan na één jaar nog niet worden bepaald . Het feit dat het aantal leerlingen dat niet bevorderd kon worden naar een tweede klas ruim 9% lager is dan vorig jaar, mag gezien worden als een teken dat wij op de goede weg zijn, maar als niet meer dan dat.

Al experimenterend hebben wij een aantal kostbare ervaringen opgedaan, waaronder een van de belangrijkste wel is, dat alleen in hecht teamverband en onderling overleg het moeilijke werk van de vernieuwing kans van slagen heeft. Veel wensen bleven helaas onvervuld: zeer belangrijke ging in vervulling: in het kader van de brugklasbegeleiding, en speciaal met het oog op de determinatie vonden wij de Katholieke Psychologische Dienst te Haarlem bereid klassikale tests af te nemen, in enkele gevallen gevolgd door een nader individueel onderzoek . De samenwerking tussen de docenten en de psychologen bleek bij beide partijen zo in de smaak te vallen, dat besloten werd tot voortzetting, ondanks de hoge kosten die op de ouderbijdrage drukken.

Er werd dit jaar een begin gemaakt met de samenwerking van het Triniteitslyceum met de St.Josef-mavo en de Maria-mavo. Dat op dit gebied nog veel problemen opgelost moeten worden, is voor alle drie betrokken scholen een duidelijke zaak. Het aantal leerlingen dat van de samenwerking kon profiteren was niet groot, maar wettigt in elk geval onze overtuiging dat verdergaande samenwerking niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk is.

De volgende studieresultaten werden bereikt:

                            leerlingen       bevorderd

Brugklas                  196                 173      

Gymnasium             228                 178

H.B.S.                      359                 297

Eindexamens:          geslaagd

Gymnasium a 10           10

Gymnasium b 24           20

H.B.S.-A 26                   23

H.B.S.-B 50                   43

 

Geslaagden: ondergebracht bij Trinitariërs.

Zoals bij elke grote school wordt ook op het Triniteitslyceum het probleem van de communicatie tussen de verschillende groeperingen groter, terwijl anderzijds de besluitvorming meer en meer een algemene zaak wordt, die overleg en inspraak vereist. Het regelmatig beraad van de vaksecties werd verder uitgebouwd. De oude adviesraad werd vervangen door een lerarenraad, die middels een verkiezing tot stand kwam. Drie commissies bereidden de urentabellen voor het gymnasium, atheneum en de havo voor.

Tot de belangrijkste activiteiten van de leerlingenvereniging rekenden wij de democratiseringsactie, die zijn voorlopig hoogtepunt vond in een enquête onder leerlingen en leraren . Hij werd verzorgd door medewerkers van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden, en heeft intussen enige landelijke bekendheid gekregen.

Hoogtepunten op het culturele vlak waren de toneeluitvoeringen in november van Thornton Wilder's "Ons Stadje" onder regie van drs. J.P.M. Passage, en de Culturele Dag op 20 maart.

In verschillende acties: ter gelegenheid van de Vredesweek, de Vastenactie, de jaarlijkse Fancy Fair, het werkkamp in Frankrijk, - uitte zich de sociale bewogenheid van de leerlingen.

Op sportgebied wist het Triniteitslyceum weer de nodige successen te boeken in verschillende toernooien.

Aan het eind van het jaar namen wij afscheid van verschillende docenten: de dames de Bruin, Jonker, van Noort-Meulenbroek, Smit en Speleers, en de heren Elbers, Koek, Kuipers en de Ridder. Een woord van dank aan hen allen is hier op zijn plaats. En wij breiden die dank graag uit tot alle leden van onze schoolgemeenschap - hetzij bestuurders of docenten, ander personeel, en leerlingen - die elk het hunne bijdroegen om het schooljaar 1968-1969 tot een goed jaar te maken.