ludieke klassenfoto's gym 5b2, 1970


dank G.J. Hungerink


Op een ochtend was ik, om redenen die me even zijn ontschoten, een half uur te laat voor de les. De klas, 5 gym b2, had van de gelegenheid gebruik gemaakt om enig meubilair om te toveren tot een curieuze installatie rond het schoolbord. Na hem te hebben bewonderd wilde ik les gaan geven, maar het opgetuigde bord moest intact blijven. Een fotografisch begenadigde leerling ging naar huis om zijn fototoestel op te halen, want de contraptie moest worden vereeuwigd. Het resultaat heb ik hier bijgevoegd. Het resulteerde in een alternatieve klassefoto die een vergelijking met de Nachtwacht glansrijk kan doorstaan. Later construeerde hij uit deze en andere foto's van de klas een collage die beslist de moeite waard is. En dus ook meegestuurd. De namen willen me helaas even niet te binnen schieten...Ger Hungerink en Marlies Rommelse?V.l.n.r. Ger Hungerink,


Jos Rooijers in het midden..