werkgroep liturgie


Gied ten Berge Maarssen, 28 december 2003


Ik beschik nog over een agenda van een van de vergaderingen van de Werkgroep Liturgie:

  1. " Hoe staat het met de 'community singing'." (Deze zangfeesten dienden als uitlaat en bron van inkomsten voor de AG; zie hiervoor ook mijn bijdrage over de schoolliederen).
  2. "Vooruit werken met de hernieuwing van de A.G. mis." (Hier is later de jongerenkerk uit voort gekomen. Ik herinner me ook nog een excursie naar de Boskapel in Nijmegen, in die tijd een Augustijnse liturgische 'proefpolder')
  3. "Bezoek aan de studentenparochies van Amsterdam." (Later zou de jonge Huub Oosterhuis een lezing houden voor leden van de AG).
  4. "Voorbereiding van een Paasmaal volgens de joodse ritus in de kantine." (Dit evenement is nadien uitvoerig verslagen in de Katholieke Illustratie. Leo en Herman Divendal, die een joodse moeder hadden, waren er in mijn herinnering nauw bij betrokken).
  5. "De voorbereiding van de Paasviering." (Ik herinner me vagelijk dat de rector 12 leerlingen op Witte Donderdag de voeten waste).

Wat nog mist in deze agenda is de jaarlijkse Bedevaart naar Heiloo, als we in de Luilaknacht om 3 uur 's nachts voor de school verzamelen om dan met zeker honderd medeleerlingen lopende op weg te gaan naar Heiloo voor een H. Mis en daarna veel bier. Nooit vergeet ik het passeren van de Ruïne van Brederode om 5 uur in de ochtend als de vogels in een keer losbarsten in hun ochtendjubel. Sanctus, sanctus, sanctus…

In de werkgroep zitten o.a. de latere hoogleraar theologie aan de KTU Bert Blans en de kerkmusicus Laurens Stuifbergen. Andere leden zijn Pieter Hoek (zoon van de legendarische aardrijkskundeleraar Jan Hoek met de prachtige bijnamen: 'Jan Passaat', 'Kalehari' of kortweg 'Arie', verder Jacques Koek, Guus Jonker, Ton Santfort en Adelbert Nelissen, Herman Divendal en ondergetekende. Je kunt uit deze typische 'Triniteitse' schoolactiviteiten in die jaren terecht afleiden, dat er op onze school, zo kort na het Vaticaanse Concilie onder een aantal paters en onder een groep leerlingen een sterke enthousiaste, vernieuwende sfeer bestond, als het om kerk en geloof ging, en die daar ook nadrukkelijk vorm aan wilden geven. De AG vormde hiervoor het kader.