geschiedenis


Dit is een poging om een tijdslijn in elkaar te zetten met "hoogtepunten" uit de geschiedenis van het Triniteitslyceum. De gegevens zijn vooral uit de "officiële" bronnen gehaald. Je hoeft alleen maar de krantenartikelen, die nu op deze website staan, er op na te lezen en je ziet hoe vaak daar verkeerde data staan. Zo schreef het Haarlems Dagblad dat er al in 1962 meisjes toegelaten werden tot de school, terwijl dat pas vier jaar later zou gebeuren. Toch ontbreekt er natuurlijk nog ongelofelijk veel en ik verzoek iedereen die aanvullingen heeft, om die naar mij op te sturen. Ook is het nog steeds mogelijk dat er hier onjuistheden staan: ook hiervoor geldt, meld ze zo snel mogelijk, zodat ze verbeterd kunnen worden. We hebben er principieel voor gekozen om alleen die periode te behandelen, waarin de school gevestigd was aan de Zijlweg in Haarlem. De verhuizing naar Hoofddorp betekende voor ons het definitieve einde van de school, dat zijn laatste naschrift kreeg in de sloop van de gebouwen. Het blijft een raadsel dat de school die als dependence van het Triniteits is begonnen uiteindelijk de langste adem bleek te hebben.


29 juni 1920 Pastoor H.J.J. Wentzel richt een brief aan de toenmalige provinciaal van de Augustijnen dr. Leo Becke met de vraag in Haarlem een middelbare school voor jongens te willen oprichten.


1920 Onthulling schoolvaandel


5 september 1922 Eerste schooldag van het Triniteitslyceum. "Parochiekerk Overveen. 9 uur. Rector Vlaar o.e.s.a. Conrector Esser, acht leraren en 45 leerlingen" waaronder Piet Hokkeling!


eerste klas 1922/1923


1e klas


25 november 1922 Oprichting van de eigen voetbalclub Alliance '22.

 


12 april 1923 Officiële opening van de school

 


1926 Eerste eindexamens, oprichting van de HBS-A


1927 Oprichting van de hockeyclub Alliance.


26-2-1933 De eerste opvoering van "Bloed en liefde" een toneelstuk van leerling Godfried Bomans in de Jansschouwburg in Haarlem.


1937 "Bloed en liefde" opnieuw bewerkt. Om 1uur 's nachts hielden de toneelknechten het voor gezien toen het drama nog niet uitgespeeld was.


1940-1945 Van de oorlogsjaren is weinig bekend, behalve dan dat de school later door de Duitsers als kazerne is gebruikt en pater L. Reijkers (historicus) na de bevrijding hun archieven tot en met hele uniformen in beslag heeft genomen en daarmee aanschouwelijk onderwijs gaf. Een van de leraren, de dichter Gerard Wijdeveld, die sympathie koesterde voor de Duitsers zou in het begin van de oorlog in de klas zoveel propaganda hebben gemaakt, dat daardoor eindexamenkandidaten zich voor het Oostfront gemeld hebben. Wijdeveld is na de bevrijding gestraft. (Dit verhaal is uit overlevering en niet gecheckt.)


1946 Rector Vlaar o.e.s.a. werd opgevolgd door pater Van Straaten o.e.s.a.


5 Maart 1946 Het zilveren priesterfeest van de prefect pater Aegidius Distel.o.e.s.a ( le rocher de l'ordre). De meest gevreesde en gelijktijdig meest geliefde pater Augustijn. Door zijn strengheid moesten velen nablijven maar daardoor heeft hij ons allemaal leren schaken en bridgen.


1947 Zilveren jubileum feesten van het Triniteits lyceum Oprichting van de "Schoterstraat" dependence, wat nu het Mendelcollege heet.


1948 Oprichting van de AG, de Apostolaatsgemeenschap, een 'missieclub' die in latere jaren veel functies van een schoolvereniging gaat vervullen door pater Hutjens o.e.s.a., de eerste rector van het Mendellcollege.


6-12-1948 Sit down staking voor een vrije dag. Erg opwindend, maar leverde niets op.


1952 Eerste steen voor het nieuwe Mendelcollege, ontworpen door prof. G. Holt. Het jaarlijkse schooltoneel voor het eerst met meisjes van de meisjesschool Sancta Maria. Overlijden van de eerste rector, pater Vlaar, die model stond voor rector Boddens in Pieter Bas van oud-leerling Godfried Bomans (met tekening van Harry Prenen).


1953 Start Mendelcollege


1954 Eerste culturele dag en op 25 november groots zestiende eeuwfeest van de H. Augustinus en een 'pontificale hoogmis' door de bisschop van Haarlem mgr. Huibers. Eerste vrouwelijke lerares die aan 40 leerlingen facultatief Spaans geeft.


1955 Op initiatief van de AG komt er op het nog zeer katholieke Trinitetislyceum een dominee spreken over de verhouding tussen katholieken en protestanten.


1960 Pater Van Straaten o.e.s.a. als rector opgevolgd door pater Kuipers o.e.s.a.Naast pater Rijkers o.e.s.a. doet drs. van Noort als tweede conrector zijn intrede. Aanbesteding nieuwbouw nieuwe vleugel.


1962 De school bestaat 40 jaar. Een week feest met o.m. een groots afscheid in Minerva in Heemstede na 40.000 lesuren van misschien wel de meest legendarische en geliefde leraar (van het eerste uur) 'Kiek' Andriessen, broer van de musicus Willem Andriessen en de beelhouwer Mari Andriessen.


1963 Eerste AG- Bouwkamp in Parijs.


1966 Eerste 62 meisjes toegelaten. De eerste die werd ingeschreven was de dochter van tekenleraar Dijkman: Jaqueline. Sprake van voorkennis? Alleen in de eerste klas waren er toelatingen. Het jaar daarop verschenen meisjes ook in de hogere klassen.


1968 drs. W.L. Helwig volgt als eerste leek Pater dr. Kuipers op als rector.


1968 Begin Mammoetwet schooltypes Athenaeum en HAVO.


 

1972 Einde van de HBS. Viering van het vijftig jarig bestaan van de school.


1973 De laatste bezemklas van de HBS doet eindexamen.


1976 Einde van het bestuur van de school door de Augustijnen.


1988 Fusie van de school met het Dom-Helder-Camara-College en de Hoofddorpse Porta Vitae MAVO tot de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp.


1989 Laatste klas van 12 leerlingen mogen in Haarlem hun schooltijd afronden.


1990 De zomervakantie wordt een hele speciale: er komt namelijk geen eind aan. Alle leerlingen voor het volgend schooljaar worden geplaatst KSH of Mendelcollege.


1997 Onthulling van het gerestaureerde Trini-vaandel ter gelegenheid van het gouden jubileum van het Mendel College.


maart 1998 Sloop van het gebouw aan de Zijlweg.


December 2003 Start van het digitale Triniteitsarchief!.


April 2016 Hernieuwde start maar nu met triniteitslyceum.nl.