inloggen

Als je een account hebt en je komt als 'bezoeker' op de website dan zie je in het blok 'ACCOUNT BEHEREN' (linksboven onder HOME) de mogelijkheid om in te loggen. Als je daarop klikt dan kom je in het scherm "inloggen" waarbij je kunt kiezen uit:

  • nieuw account aanmaken;
  • inloggen;
  • wachtwoord veranderen.

Kies: inloggen

Als het inloggen slaagt, dan kom je in een scherm (met jouw gebruikersnaam) dat aangeeft welke andere gegevens van jou door het systeem worden bijgehouden. Ga terug naar 'het begin van de website' door HOME te klikken. Je kunt nu aan de gang.