nieuwsbrieven worden niet meer verzonden

4 jul: nieuwe nieuwsbrieven worden niet meer toegestuurd. Het lijkt ondoenlijk om alle formaten toe te passen (HTML, WORD, PDF etc.). Besloten is om voortaan alleen kond te doen van een nieuwe. 

Het tabblad NIEUWSBRIEVEN is ook gewijzigd. In plaats van een verdeling naar 3 jaargangen, zijn alle exemplaren nu leesbaar/downloadbaar in WORD en PDF. Vandaar de nieuwe (sub-)tabbladen