privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet verving de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).       


Daartoe heeft Triniteitslyceum.nl het navolgende protocol vastgelegd.PRIVACYPROTOCOL TRINITEITSLYCEUM.NL


Triniteitslyceum.nl heeft alle stukken content, waarin persoonsgegevens voorkomen, afgeschermd voor een bezoeker. Bezoeker is een term voor 'iedereen die via internet op deze website terecht kan komen'. 

Een goed middel om de privacy te borgen is de content afschermen via een accountschap.

D.w.z. om toegang te verkrijgen tot alle gegevens is een ACCOUNT nodig. Een account is een 'overeenkomst' tussen een bezoeker en de webmaster, de beheerder van de website. Een account mag meer gegevens zien dan een gebruiker. Een account vraag je aan, men dient bepaalde gegevens bekend te maken en de webmaster beoordeelt het verzoek en gaat al dan niet akkoord met de aanvraag. Bij een akkoord krijgt de aanvrager vervolgens een door het systeem gegenereerde e-mail met daarin gegevens om het account te activeren en daarna als account te kunnen inloggen. Het dan gebruikte wachtwoord is ook voor de webmaster geheim. Je kunt dat niet navragen, hooguit opnieuw instellen!

Met het aanvragen en maken van een ACCOUNT ga je akkoord met het feit dat ACCOUNTS inzicht hebben in de volgende persoonsgegevens.


De navolgende gegevens worden op deze website van een ACCOUNT bijgehouden (voorzover relevant):

 • geslacht;
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer *;
 • vak en functie (docenten), schooltype (leerling), functie (medewerker);
 • kalenderjaar begin;
 • kalenderjaar geslaagd/geëindigd;
 • gebruikersnaam (alleen zichtbaar voor webmaster);
 • wachtwoord account (niet zichtbaar voor webmaster).

* Telefoonnummers worden niet gepubliceerd. Alleen gebruikt door de webmaster als het e-mailadres (kennelijk) niet werkt.


Verder zijn er persoonsgegevens vastgelegd van (oud-)Trinitariërs. Het betreft informatie die reeds in eerdere stukken is gepubliceerd. Denk daarbij vooral aan eindexamen-uitslagen uit Tolle Lege of Tee-eL en/of onderschriften bij foto's.

De navolgende gegevens worden op deze website van een (OUD-)TRINITARIËR bijgehouden (voorzover relevant):

 • geslacht;
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • vak en functie (docenten), schooltype (leerling), functie (medewerker);
 • kalenderjaar begin;
 • kalenderjaar geslaagd/geëindigd;

De opgeslagen informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Elk verzoek van derden om wat voor (delen van de) informatie dan ook, wordt per definitie geweigerd.