uitloggen

Uitloggen is niet nodig maar wel opgenomen onder ACCOUNT BEHEREN. Er is een automatische logout met een TIME-OUT van 3600 seconden. Dat wil zeggen: het systeem houdt het aantal ononderbroken seconden bij dat je geen handeling verricht op de website. Bereikt het de 3600 seconden (jawel, een uur) dan wordt de account automatisch uitgelogd.