zelf bijdragen

Natuurlijk biedt deze website de mogelijkheid om zelf iets bij te dragen.

Lever je

  • verhaal en/of belevenis in tekstvorm;
  • je tekening in PNG, JPG, JPEG of PDF-vorm;
  • een lijst van namen in EXCEL-vorm;
  • foto's in JPG of JPEG-vorm

in bij de webmaster: h.elferink@upcmail.nl.

Voorzie je bijdrage met de nodige informatie. Meest belangrijk is het kalenderjaar aangeven.

Zorg ervoor dat elk apart bestand niet groter is dan 5Mb.

Als je meerdere bestanden wil sturen, gebruik dan het gratis programma: WE TRANSFER. Zie verder internet.


Als het gaat om het doorgeven/aangeven van een overleden persoon dan zijn er wat andere regels aan verbonden. Dit vooral om mogelijke (en dus pijnlijke) vergissingen tegen te gaan.

Van de overledene moet in ieder geval bekend zijn:

  • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam;
  • Begin, eind, eventueel examen, kalenderjaar en schoolrichting (type);
  • Bij docent: vak;
  • Overlijdensdatum en leeftijd.