Dit is een website van en voor oud-Trinitariërs. Vanwege privacy is de meeste informatie afgeschermd voor gewone bezoekers. Slechts oud-Trinitariërs (docenten, leerlingen en medewerkers) kunnen een account verkrijgen om die informatie wel te kunnen raadplegen. Alvorens een account aan te vragen wordt aangeraden om eerst de tabbladen INFORMATIE, INHOUD en ACCOUNT te raadplegen.

** LAATSTE NIEUWS **

tijdschriften

3 sep: op verzoek zijn de tijdschriften 'uit de log in' gehaald. Oftewel ze zijn nu openbaar. Dit is gedaan om zoekmachines betere resultaten te geven, waardoor meer mensen naar de website worden 'gelokt'.

Ted Vierhout

17 aug: publicatie Ted Vierhout, zie Onderwerpen/Bijdragen Anderen/Persberichten.

Floor Gras en Hans van Wissen

14 aug: bijdrage van Albert Kamer inzake overlijden Floor (Floris) Gras. Eveneens een aanvullend artikel uit Wikipedia over Hans van Wissen. Terug te vinden onder Onderwerpen/Personen/In Memoriam.

nieuwsbrieven worden niet meer verzonden

4 jul: nieuwe nieuwsbrieven worden niet meer toegestuurd. Het lijkt ondoenlijk om alle formaten toe te passen (HTML, WORD, PDF etc.). Besloten is om voortaan alleen kond te doen van een nieuwe. 

Het tabblad NIEUWSBRIEVEN is ook gewijzigd. In plaats van een verdeling naar 3 jaargangen, zijn alle exemplaren nu leesbaar/downloadbaar in WORD en PDF. Vandaar de nieuwe (sub-)tabbladen

Pagina's