1935 Jubileum 12,5 jaar


Willem Kranendonk (geen Trinimens maar zoon van Gerard):

Ik heb nog een vijftal scans voor je: aansluitende gedeelten met kleine overlap van wat de bekende Jubileumfoto bij - ik denk - het 12,5 jarig bestaan van het lyceum was, in een tamelijk hoge resolutie. Ik stuur de scans bij twee mailtjes wegens hun omvang.

De scans tonen breuklijnen wegens het opgerold zijn van de foto, die eens door een oud-Trinitariër is aangereikt aan mijn moeder, toen wonende in Aelbertsberg. Als meisje woonde zij in het ouderlijk huis aan de Zijlweg, waar haar vader bloembollen teelde en zag daar dagelijks de jongens van het lyceum uit school langskomen, onder wie mijn latere vader. Die staat als inmiddels oud-leerling niet op de foto; wel zijn jongere broer Otto, die ongeveer in het midden staat achter de rij paters, met brilletje (twee maal op de overlappende gedeeltes van B en C). 

Op de vergelijkbare breedbeeldfoto uit 1939 van de Triniteits-'bemanning' (die ik gereproduceerd zag bij een discussie erover in een knipsel uit een mij onbekende Haarlemse krant van - ik denk -  januari 1996 - Wim Helversteijn schreef daarin een column 'Tussen de coulissen') zit hun jongere broer Gerard op de eerste rij ook in het midden (althans op de vouw van de krant).ABCDE