40 jaar TRINI


Dank Sjef Peeters, Gied ten Bergeprogramma buitenkantprogramma binnenkant

 toespraak Pater Modestus Van Straaten

Een samenvatting door Peter Levelt van een toespraak van "pater rector" Modestus van Straaten o.e.s.a. bij het 40 jarig bestaan van de school in 1962. Dit is een interessant verhaal omdat je merkt dat deze begaafde intellectuele priester al kritisch nadacht over de rol van de geestelijkheid in het onderwijs, ook al lijken hun idealen van toen vandaag verdampt in de tijd. Maar dat valt juist te bezien! Mij treft vandaag, nu het middelbaar onderwijs in zwaar weer verkeert en angst en onveiligheid het beeld soms bepalen, de "bijzondere" pastorale invalshoek van "onze" patersschool. Een lerarencorps, waarvan een deel volledig pastoraal disponibel was voor leerlingen en zelfs voor de gezinnen, waar deze leerlingen uitkwamen, was het ideaal waar Van Straaten in zijn rede over spreekt. Iedere leraar moest beseffen ook een beetje "zielzorger" (geen verkeerd woord) te zijn. Dat formuleerde hij met de nodige twijfels, maar toch... Voor een deel hebben de Augustijnen dit ideaal zeker waargemaakt. Lees bijvoorbeeld de prachtige herinnering aan Reijkers "De Conrector" van A. Boom (Kees Fens) in Trouw, die Sjef Peeters op deze site plaatste. Persoonlijk herinner ik me de huisbezoeken van zowel pater Reijkers (toen ik langdurig ziek was), van pater Krudde en van pater Van Beurden. Het was deze mannen bekend, dat mijn thuissituatie niet ideaal was. Je was m.a.w. nooit een nummer en door mensen als Reijkers en Van Beurden, werd er altijd in positieve zin op je gelet! Natuurlijk, idealiseren hoeft niet. Sommige paters waren toch afstandelijke wezens of waren zelfs ongeschikt voor hun vak. De paters kenden ook hun beperkingen en ze waren ook maar mensen, maar wat mij in 2004 blijft intrigeren, is dat archaische woordje "roeping": het volledig beschikbaar willen en kunnen zijn voor een pastorale invulling van het leraar-vak. Er is de afgelopen decennia al veel de draak gestoken met paters- en nonnenscholen. Die tijd is ook voorbij. Maar nu we van leerkrachten veiligheidsofficers dreigen te moeten maken, is mij dat lachen wel vergaan. Op veel scholen gaat het er in en aantal opzichten vandaag gekker aan toe, dan op de hunne. Paters bedankt en een "Ruiker voor Reijkers"!

"Een Ruiker voor Reijkers" was het motto van het groots gevierde 12,5 jarig conrectorjubileum, dat Reijkers op 26 en 27 februari 1965 werd aangeboden.

Gied ten Bergekartonnen gedenksteen

Gedenksteen, gevouwen tot een doosje, waarin een genummerd bonnetje zat t.b.v. een loterij. Gedenksteen was natuurlijk toepasselijk omdat in de feestweek de gedenksteen werd geplaatst voor de nieuwbouw.Pater rector Kuijpers en de aannemer


De steenlegging door de jongste leerling van de school Gijs van Liempt. (Uiterst links een leerling met de hockeydas van "onze" katholieke hockeyclub Alliance, dat naast de RCH terreinen in Heemstede speelde. Pater Simon van Beurden o.s.a. was jaren moderator van de club.)


De steen, zoals die op de draagbaar werd aangevoerd. We mogen aannemen dat hij niet met dezelfde eer is afgevoerd...